Eindevaluatie

Willen we hier een quiz doen met hoe ze de online training ervaren hebben? Misschien iets met grootste leerpunten?