5 concrete tips om jouw team te motiveren! Straks willen je medewerkers niet eens meer naar huis..

Tip nummer 1: stel jezelf kwetsbaar op

Vaak ben jij het probleem. Je ego staat in de weg of de druk van boven zorgt dat je niet kan doen wat je wil doen. Smoesjes! Uiteindelijk bepaal jij zelf jouw houding en gedrag t.o.v. de anderen. Doordat je je team niet de juiste middelen en aandacht geeft haken ze af. Het is cruciaal om je kwetsbaar op te stellen en naast i.p.v. boven ze te gaan staan. Maak jezelf mens. Wees open over de uitdagingen die jij hebt als manager, betrek ze erbij. Het is Ok om te zeggen dat je het ook even niet weet. Sterker nog ze zullen je alleen maar steunen.

Tip nummer 2: luisteren i.p.v. praten

Het is erg verleidelijk om zelf veel te praten. Zeker als je medewerkers zich timide opstellen ben je al snel geneigd zelf op de praatstoel te gaan zitten. Echter hebben stille wateren vaak diepe gronden. Het is jouw taak om een veilige omgeving te creëren en de juiste vragen te stellen, zodat de medewerkers hun mening durven geven. Als iedereen in het team zijn mening durft te geven bekijk je samen een probleem vanuit meerdere perspectieven, zodat je tot nieuwe oplossingen komt. Daarnaast voelen mensen zich meer betrokken als er waarde wordt gehecht aan hun mening, ondanks dat ze in eerste instantie passief leken te zijn. Geef dus niet de juiste antwoorden, maar stel de juiste vragen

Tip nummer 3: autonomie!

Mensen hebben bewegingsvrijheid nodig. De ene persoon wellicht iets meer dan de andere, maar over het algemeen vinden mensen het prettig zelf besluiten te kunnen nemen. Eigen keuzevrijheid geeft een goed gevoel, waardoor de eigen waarde toeneemt. Door de toename van de eigen waarde groeit het zelfvertrouwen. Als het zelfvertrouwen van meerdere teamleden toeneemt ontstaat er nieuwe energie in het team, waardoor synergie ontstaat met een positief resultaat als gevolg.

Tip nummer 4: vergeet je lolbroek niet aan te doen!

Een positieve werksfeer is belangrijk om mensen gemotiveerd te houden. In een professionele werkomgeving wordt eveneens veel gelachen, dus zorg voor een grap en een grol op zijn tijd. Mensen zijn sociale wezens en hebben dus behoefte aan sociale interacties. Bij elke positieve interactie versterken mensen hun onderlinge relatie, wat uiteindelijk zorgt voor een betere samenwerking

Tip nummer 5: Wees toegankelijk

Stel je open op. Zorg ervoor dat je toegankelijk bent. En dit is moeilijker gezegd dan gedaan, zeker als je een dominante manager bent. De kunst zit em in het stellen van vragen. Open vragen. Verder is het belangrijk dat je ten alle tijden eerlijk bent. Een belangrijk onderdeel hiervan is het geven van feedback en het aanspreken van andere op gedrag. Op het moment dat jij open en eerlijk communiceert vanuit jouw gevoel dan zullen de andere dat ook doen. Als mensen ergens moeite mee hebben dan is het onvoorspelbare mensen. Door openheid en eerlijkheid te creëren maak je zaken voorspelbaar

Andere interessante blogs

Intentie vs. Gedrag

Intentie vs. Gedrag Waarom handel je zoals je handelt? Waarom handelen wij eigenlijk zoals wij handelen? Heel simpel: Wij zijn ook maar gewoon mensen. Natuurlijk

Lees verder »